Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (RODO)  informuję, że :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Bucki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą, MBM Meble Marcin Bucki, ul. Piaskowa3, 47-330 Rozwadza. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: info@mbmmeble.pl

  1. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO dla celów realizacji umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

  2. Administrator danych może powierzać Państwa dane podwykonawcom realizującym zadania z zakresu IT oraz księgowym (biuro rachunkowe) itd. Powierzenie odbywa się jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów. Dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania - tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

  4. Dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez okres niezbędny do jej realizacji oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.

  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.

  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

  9. Na stronie internetowej www.mbmmeble.pl używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzacie Państwo strony w Internecie.

Formularz kontaktowy

Please publish modules in offcanvas position.